Back To Bamboo

Revalue bamboo in a local economy

Tu Delft graduation project
Architectural engineering
2018

 

Indonesië heeft een van de snelst groeiende bevolkingsgroepen. Deze bevolkingsgroei zorgt samen met de urbanisatie voor een stijgend tekort aan woningen in de buitenstedelijke gebieden.  De gebouwen die in deze gebieden herrijzen om te voldoen aan de vraag naar woningen zijn vaak gemaakt van grondstoffen uit eindigen bronnen. Daarnaast wordt er tijdens het proces ook veel CO2 uitgestoten, en zorgt de toename van bebouwde oppervlaktes en afname van natuur gebieden voor warmte accumulatie en een afnamen van de lucht kwaliteit.

Het afstudeerproject “Back to bamboo” geeft een antwoord op deze problemen door het implementeren van een lokale bouweconomie gebaseerd op het bouwen met bamboe. Hierbij is een plantage en een nabijgelegen fabriek ontworpen met een optimaal proces waarin bamboe behandeld en verwerkt kan worden tot bouwmaterialen. Vervolgens worden deze bouwmaterialen gebruikt om onder andere de groeiende vraag naar woningen in de omliggende gebieden te kunnen opvangen.

Het doel is om het gebruik van bamboe in de bebouwde omgeving te stimuleren als vervanger van eindige en vervuilende materialen. Door een iconisch gebouw te creëren wordt gshowcased wat er mogelijk is met bamboe. Het optimale proces in de fabriek en de nabijheid van de plantage zorgt behalve voor een toename van de kwaliteit en waarde van bamboe ook voor werkgelegenheid en een onafhankelijkheid van grote bouwbedrijven. Door de gemeenschap te laten realiseren dat ze de grond hebben om bouwmaterialen te ‘verbouwen’ en daarmee hun eigen bouweconomie kunnen creeëren zal de kennis en kwaliteit toenemen en in de toekomst meer gebouwd worden met bamboe als lokaal materiaal zoals de hun voorouders op de periferie dit jaren gelden ook deden. Met als resultaat een beter leefklimaat in de stad voor de volgende generaties.

Globale relevantie

In dit project “back to bamboo” ligt de focus op Cigondewah, een wijk in de textiel stad Bandung in Indonesië. Er zijn vele stedelijke gebieden zoals Cigondewah verspreid over de hele wereld die kampen met soortgelijke problemen. Door een sterke bevolkingsgroei is er een stijgende vraag naar woningen voor de lage inkomens. Veel van deze gebieden bevinden zich in een klimaat waar bamboe goed kan groeien en een positieve impact kan hebben op het leefklimaat van de stad. Dit project kan gezien worden als een pilot project voor stedelijke ontwikkeling in soortgelijke gebieden waar rijstvelden in een stedelijk gebied kunnen worden omgebouwd tot bamboe plantages. Dit resulteert in een onafhankelijke bouweconomie met het gebruik van bamboe ten grondslag. In plaatst van het gebruik van eindige bronnen, en vervuilende materialen zal de bamboe zorgen voor een schoner en gezonder leefklimaat. Omdat bamboe een snel groeiend constructief materiaal is met een relatief hoge opbrengst bied dit een unieke kans voor lokale initiatieven met een bottum-up benadering. Niet alleen in Chigondewah maar in alle soort gelijke gebieden over de hele wereld!