Wijkinformatie bijeenkomst Bethelkerk

Wijkinformatie bijeenkomst Bethelkerk

Op zondagmiddag 22 april organiseerde Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus een  wijkinformatiebijeenkomst in de voormalige Bethelkerk aan de Händellaan, met presentaties van de voorgenomen bouwplannen, activiteiten en woonfunctie.

Begin juli gaat de kerk in eigendom over van de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage naar Bethel Blijft B.V. Het  is de bedoeling dat het gebouw in fases wordt verbouwd als ontmoetingscentrum met maatschappelijke en culturele activiteiten en een lichte horecafunctie onder de naam Amadeus en een woonfunctie in de vorm van groepswonen.

Tijdens de informatiebijeenkomst werden de bouwplannen toegelicht door architect Ed van de Wetering van Move Urban Architecture en Maarten Suykerbuyk van Studio TMOJ.