Energy Academy

Power to the people

Tu Delft graduation project
Complex projects
2018

 

De vraag naar betrouwbare en betaalbare bronnen van energie zijn een belangrijk onderdeel van onze huidige samenleving en dit zal alleen maar belangrijker worden in de toekomst. Amsterdam heeft zichzelf als doel gesteld om in 2050 zijn energie grotendeels lokaal te produceren. Dit project onderzoekt de mogelijkheid om duurzame energie lokaal op te slaan door middel van ammonia. Om een dergelijke energie centrale in de nabijheid van een woonwijk te plaatsen is een compleet nieuwe benadering van deze typologie nodig en zal een transformatie plaats moeten vinden van de conventionele, negatieve en vervuilende energiecentrale naar een positieve en inclusieve faciliteit.

Het project heeft als doel om van een energie opslag faciliteit gecombineerd met een opleidingsinstituut een publieke leeromgeving voor Amsterdam te creëren. Het bied ruimte aan de buurt, studenten en professionals in de energie sector.

Met ontwikkelingen in technieken om duurzame energiebronnen aan te tappen  wordt lokale energie productie steeds reëler. Duurzame energiebronnen hebben echter een groot nadeel in tegenstelling tot conventionele energiebronnen, het probleem van intermittency. Dit houd in dat duurzame bronnen niet constant en in proportie zijn met de vraag naar energie. Om dit op te lossen moet energie opgeslagen worden. Door middel van opslag in ammonia kan goedkoop en gemakkelijk grote hoeveelheden energie langdurig opgeslagen worden. De omvorming naar en verbranding van ammonia is een circulair proces en levert ook extra energiestromen op, zoals koude en warmte. Dit kan weer ingezet worden op buurtniveau en gebouwniveau. De faciliteit zal door middel van opslag van energie in ammonia energie voor ruim 80.000 woningen kunnen opslaan. Door middel van slimme systemen kan dit op een zeer efficiënte en goedkope manier, waardoor de omgeving voorzien wordt van een betrouwbare en goedkope bron van energie.

Het project bevind zich in Amsterdam Zuidoost, niet alleen vanwege het feit dat deze locatie zeer geschikt is voor een dergelijke opslag faciliteit door de nabijheid van vraag, de lagere economische landwaarde en een lagere dichtheid van mensen en activiteiten, maar ook door de sociaal economische problemen van dit gebied. Zuidoost heeft op dit moment een hoog gehalte aan laag opgeleiden en veel werkloosheid. Om de kansen van de lokale bewoners te verbeteren en om ze bewuster om te laten gaan met hun energie wordt de opslag faciliteit gecombineerd en ontstaat een unieke lesomgeving met hands-on onderwijs voor zowel vak- als wetenschappelijke studenten. Het onderwijsinstituut wordt gecombineerd met publieke functies als een restaurant, counseling ruimtes over energie gebruik en multifunctionele ruimte om de buurt een centrale locatie te bieden om elkaar te ontmoeten en meer te leren over hun energie voorraad.