Palliatieve & terminale zorg

Transitie van publiek naar privé

Tu Delft graduation project
Explore Lab
2017

 

Overgang en geleidelijke transitie tussen publieke en private zones

In een gebouw voor palliatieve en terminale zorg zal er altijd een balans moeten zitten tussen het stimuleren van sociale interactie en ervaren van rust. Uiteindelijk is er een ontwerp ontstaan dat  verschillende zones faciliteert. Een centraal entree gebouw herbergt de meer sociale functies, zoals de woonkeuken met eetkamer. Waarnaast twee paviljoens gecreëerd zijn die meer afgezonderde en persoonlijke functies bevat, zoals de kamers van de bewoners. De woonkeuken in het centrale deel richt zich naar zijn context en zal dienen als een plaats waar bewoners, bezoek en verzorgers samen kunnen komen. Deze ruimtes hebben uitzicht op de omliggende tuin en hebben een sterke connectie met het omringende dagelijks leven.

De aanliggende paviljoens bestaan uit een aantal zones van privacy. De centrale  ruimtes van deze paviljoens zijn afgesloten van de context en gesitueerd rondom een boom. Een zone (tussen het centrale en de afzonderlijke kamers) met verlaagd plafond dient als overgangsruimte en bevat alle sanitaire en klimatologische functies. De kamers van de bewoners richten zich voornamelijk naar een gedeelde buitenruimte en omliggende context. Maar hebben ook een indirecte connectie met het centrale deel van het paviljoen door middel van een raamopening, om de verbinding met langslopend personeel te versterken.