Verzamelgebouw

Rijswijk
juni 2018

Ontwikkel initiatief
COJO Vastgoed
12.000 m2
OntwikkelconceptOnderzoek, impressie, bedrijfsverzamelgebouw, interieur, transformatie, kantoor, wonen.

Studio TMOJ heeft in opdracht van COJO vastgoed, een beleggings- en ontwikkelcollectief gefocust op de PlasPoelPolder, een gebiedsvisie opgesteld voor de wijk Plaspoelpolder in Rijswijk. Hierbij is onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwbouw en transformatie projecten binnen dit gebied die aansluiten bij de plannen van de gemeente Rijswijk voor de toekomstvisie van Plaspoelpolder.

Onderdeel van de opdracht was een nieuwe uitstraling voor het bedrijfspand aan de visseringslaan te ontwerpen om mogelijke nieuwe investeerders en huurders aan te trekken. Hierbij zijn drie verschillende scenario’s uitgewerkt met als hoofdthema innovatie, duurzaamheid en iconiteit.