De Witte Panden

Rotterdam

2021-heden

In uitvoering, ONTWERP & REALISATIE

Sociale huur, Post-65, Renovatie, Woningbouw

In het Oude Noorden van Rotterdam bevinden zich acht sociale woningbouwcomplexen met verouderde gevels van asbestbeplating. In opdracht van Havensteder hebben wij, in samenwerking met Het bouwbureau en 3 andere jonge architectenbureaus, de opdracht gekregen om deze panden te verduurzamen en te renoveren.

Het Oude Noorden, dat oorspronkelijk werd gebouwd in 1870 als een reactie op de overvolle binnenstad van Rotterdam, is een historische wijk met overwegend bebouwing van voor de tweede wereldoorlog. In de jaren ’70 en ’80 werden deze verouderde stadsdelen door heel Nederland rigoureus aangepakt, met uit- en inbreidingen die symbool stonden voor een optimistische en toekomstgerichte kijk op de verandering van de stad.

Deze Witte panden zijn in de jaren ’80 in het stedelijke weefsel ingepast en zijn duidelijk herkenbare voorbeelden van de sobere en strakke architectuur van deze vooruitstrevende tijdsgeest. De Witte panden zijn herkenbare gasten geworden in het straatbeeld, maar hebben hun charme verloren door de verwaarloosde gevels.

Eerbied voor het verleden

Om de panden te kunnen verduurzamen moet de typerende witte asbestbeplating gesaneerd worden. Het architectenteam heeft ervoor gekozen om de bijzondere panden en de post-65 tijdgeest eer aan te doen en de karakteristieke uitstraling van de panden te behouden. De Witte panden vormen een collectief in het Oude Noorden en delen een gezamenlijke identiteit. Studio TMOJ heeft een toolbox ontwikkeld als leidraad voor alle betrokken architecten. Deze toolbox bevordert eenheid tussen de complexen, terwijl er ruimte is voor variatie en eigenheid. Belangrijke kenmerken van de bestaande bebouwing worden behouden en versterkt, terwijl eigentijdse ontwerpelementen worden geïntroduceerd.

Een extra dimensie

Om een nieuwe dimensie toe te voegen aan de complexen, hebben we gekozen voor meer reliëf en speelsheid in de gevels. De beplating en frames rond de ramen zijn herzien om visuele diepte te creëren. Het reliëf in de beplating is zorgvuldig opgebouwd, waarbij de verfijning geleidelijk toeneemt van beneden naar boven. Daarnaast is er een kroonlijst met verfijnde structuren toegevoegd door groeven in het plaatmateriaal aan te brengen. De hoogtepunten van het ontwerp worden versterkt door te kiezen voor opvallende materialen, zoals een messing metallic beplating, die de uitsneden, kozijnen en zetwerk extra benadrukken.

Dit project ademt nieuw leven in de karakteristieke panden van het Oude Noorden, en eert tegelijkertijd de post-65 architectuur die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in de stedelijke ontwikkeling van Rotterdam.

Projectpartners: Havensteder, Het Bouwbureau, Lagado architects, Studio Abacaxi, Laurens Boodt Architect