Complex Kerklaan

Schiedam

2020 -2021

Technische uitwerking

i.s.m. BURO ID architecten

Aan de noordkant van een villawijk in Schiedam-Kethel ligt een kleinschalig bedrijventerrein, hetgeen geleidelijk aan getransformeerd wordt naar een duurzame mix van functies waarbij er ruimte wordt geboden voor wonen. 

Op een terplekke beschikbaar perceel is door BURO ID architecten een ontwerp gemaakt voor de bouw van 10 appartementen. De technische uitwerking van ontwerp naar Omgevingsvergunning is in samenwerking met TMOJ architecten verzorgd. 

Het bouwplan wordt geflankeerd door een voormalig kantoorgebouw uit 1980, door BURO ID architecten getransformeerd naar 28 appartementen. 

De beperkte grootte van het terrein vormde een uitdaging om binnen de maximale bouwhoogte en het terreinoppervlak aan de wensen en eisen van de gemeente Schiedam te voldoen en 10 appartementen te realiseren met inpandige parkeergarage. 

In het gebouw is een atrium met ruimte voor groen en verblijven, van waaruit de appartementen worden ontsloten. 

Alle verblijfsruimten zijn gelegen aan de buitenzijde met een loggia en zicht op de groene omgeving. 

Er is gekozen voor licht geel en bruin gemêleerd gevelmetselwerk, waarbij de verdiepingen gemarkeerd worden door een strook verticaal metselwerk waar de loggia’s in opgenomen zijn. 

Het gebouw sluit zowel qua hoogte, hoogte, als kleur- en materiaalgebruik aan bij het naastgelegen getransformeerde gebouw.