MoOkly

Amsterdam

2021-heden

ONTWERP & REALISATIE

Rondom een groene binnentuin met een microbos wordt in het Amstelkwartier een woningcomplex met daktuinen en groene gevels ontwikkeld. Met dit groene karakter willen we – aansluitend op onze visie – deze plek en z’n omgeving beter achter laten dan we hem hebben aangetroffen, voor mens én natuur. Dit doen we door regenwater op te vangen in waterbassins, ruimte te maken voor lokale fauna om zich te nestelen en groen toe te voegen op verschillende lagen. Dit zal luchtzuiverend werken, hittestress verminderen en de biodiversiteit laten toenemen. Voor het gebouw betekent dit dat er naast commerciële functies en een ‘huis van de wijk’ meerdere woningtypes zullen komen met flexibele plattegronden zodat er voor verschillende gezinssamenstellingen plek is om te wonen in een van de 244 huur- of 35 koopwoningen.

In opdracht van Wonam en Zadelhoff zijn we samen met Arons & Gelauff, DOOR Architecten en B+B landschapsarchitectuur  verantwoordelijk voor het ontwerp. De verwachting is dat er in 2024 wordt gestart met de bouw.