In voorbije eeuwen zagen we schepen van hout met zeilen zo groot als huizen aan de horizon voorbij gaan. Maar door de eeuwen heen is de scheepvaart flink veranderd. Met de industrialisatie zijn schepen groter en massiever geworden, stalen kolossen aangedreven door...